Minimalist-Garden-8

Kolizja pozwoleń na budowę i zgłoszeń budowy budynków jednorodzinnych

Począwszy od dnia 28 czerwca 2015 r. istnieje możliwość budowy domów jednorodzinnych na podstawie zgłoszenia, a nie na podstawie pozwolenia na budowę. Dotyczy to wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zamieścił na swojej stronie internetowej: www.gunb.gov.pl wyjaśnienie dotyczące kolizji pozwoleń […]